Kwintes inloop Lekkerkerk Schoonhoven

De inloop

Je kunt bij ons gezellig mensen ontmoeten of een kopje koffie of thee drinken en een spelletje spelen. Bij de inloop luisteren we naar jouw verhaal. Heb je behoefte aan steun of advies? Loop gerust eens binnen.

Wil je meer weten over dagactiviteiten dan ben je van harte welkom in ons activeringscentrum De Buurtschuur in Lekkerkerk. Hier worden diverse activitetien georganiseerd zoals het werken met hout, diverse tuinactiviteiten of schilderen. De Buurtschuur is een plek waar je jezelf ontwikkelt, nieuwe activiteiten, sociale contacten en uitdagingen aangaat. Iedereen is welkom.

Voor meer informatie, bel met de Buurtschuur 06 462 605 30 of kijk op Kwintes.nl

Openingstijden

De inloop in Lekkerkerk is geopend op maandag vna 13:00 – 15:00

De inloop in Schoonhoven is geopend op woensdag van 12:00 – 16:00

Adres

Emmastraat 26

2941 AD Lekkerkerk

Nieuwe Singel 39

2871 AX Schoonhoven

Buurtvereniging Uitbreiding Dorp

Buurtvereniging Uitbreiding Dorp is een vereniging die opgericht is in 1955 met als doel het vermaken van kinderen in de breedste zin van het woord. In 1955 waren er 30 gezinnen lid, nu ruim 970. Gedurende het jaar organiseren wij verschillende activiteiten voor jong en oud en nemen we deel aan evenementen.

Stichting Open Jeugd en Jongerenwerk, De Bastille

Open sociëteit voor jongeren vanaf 12 jaar:
– huiskamerfunctie
– open podium
– ruimte beschikbaar voor diverse gelegenheden

Gemiva Activiteitencentrum Poolmanweg

Activiteitencentrum Poolmanweg in Lekkerkerk is een kleinschalig activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. In activiteitencentrum Poolmanweg werken mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Door hun beperkingen komen zij niet in aanmerking voor betaald werk. Dagbesteding is dan een goed alternatief. De activiteiten passen bij hun wensen en mogelijkheden. De leeftijd van de cliënten varieert.

Dorpsvereniging Vlist

Op 29 september 1972 vond de oprichtingsvergadering van de Dorpsvereniging Vlist plaats. De drie Vlisterse verenigingen de IJsclub, de Plattelands Vrouwenbond en de Polsstokclub vonden het toen nodig dat er een nieuwe vereniging kwam met activiteiten op gebied van sport, spel en gezelligheidsbijeenkomsten. Zo ontstond de dorpsvereniging die zich op de leefbaarheid en de sociale samenhang van het dorp ging richten.

Nu 45 jaar later zien we dat de vereniging nog springlevend is. Maandelijks zijn er in en rondom ‘Ons Honk’ diverse activiteiten met als hoogtepunten het huttendorp, jeu de boules wedstrijden, Koningsdag, het Sint-Nicolaasfeest en de Kerstboomontsteking met een kerstmarkt waar alle Vlisterse verenigingen aan meedoen. Altijd erg actief.

Bibliotheek Schoonhoven

De bibliotheek Krimpenerwaard is voor iedereen. Voor jong (voorlezen voor peuters, kleuters met mama’s en papa’s en oma’s en opa’s, schoolabonnement, klassikaal lezen, groepsbezoeken) en oud (digitaal café om de vaardigheden op digitale hulpmiddelen te ontwikkelen, brei- en haakcafé). De bibliotheek is ook de plaats voor hen die geïnteresseerd zijn in het nieuws van nu (kranten) of uit het verleden (historische publicaties, in woord en in beeld of stamboomonderzoek). En voor hen die hulp nodig hebben bij het lezen (dyslexie, grote letterboeken, luisterboeken). Een extra service is de bibliotheek aan huis voor hulpbehoevenden in welke mate of vorm ook.
In samenwerking met SeniorWeb worden eens per maand digitaal cafés georganiseerd in de bibliotheken van Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek en Schoonhoven om ervaringen over het installeren van apps, het downloaden van e-books, e.d. uit te wisselen. Ook voor vragen over uw smartphone kunt u terecht. Aanmelden via info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl (max. 10 deelnemers per bijeenkomst) en bibliotheekvestiging en eventuele datum van uw keuze opgeven.

Bibliotheek Ouderkerk aan den IJssel

De bibliotheek Krimpenerwaard is voor iedereen. Voor jong (voorlezen voor peuters, kleuters met mama’s en papa’s en oma’s en opa’s, schoolabonnement, klassikaal lezen, groepsbezoeken) en oud (digitaal café om de vaardigheden op digitale hulpmiddelen te ontwikkelen, brei- en haakcafé). De bibliotheek is ook de plaats voor hen die geïnteresseerd zijn in het nieuws van nu (kranten) of uit het verleden (historische publicaties, in woord en in beeld of stamboomonderzoek). En voor hen die hulp nodig hebben bij het lezen (dyslexie, grote letterboeken, luisterboeken). Een extra service is de bibliotheek aan huis voor hulpbehoevenden in welke mate of vorm  ook.
In samenwerking met SeniorWeb worden eens per maand digitaal cafés georganiseerd in de bibliotheken van Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek en Schoonhoven om ervaringen over het installeren van apps, het downloaden van e-books, e.d. uit te wisselen. Ook voor vragen over uw smartphone kunt u terecht. Aanmelden via info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl (max. 10 deelnemers per bijeenkomst) en bibliotheekvestiging en eventuele datum van uw keuze opgeven.

Bibliotheek Krimpen aan de Lek

De bibliotheek Krimpenerwaard is voor iedereen. Voor jong (voorlezen voor peuters, kleuters met mama’s en papa’s en oma’s en opa’s, schoolabonnement, klassikaal lezen, groepsbezoeken) en oud (digitaal café om de vaardigheden op digitale hulpmiddelen te ontwikkelen, brei- en haakcafé). De bibliotheek is ook de plaats voor hen die geïnteresseerd zijn in het nieuws van nu (kranten) of uit het verleden (historische publicaties, in woord en in beeld of stamboomonderzoek). En voor hen die hulp nodig hebben bij het lezen (dyslexie, grote letterboeken, luisterboeken). Een extra service is de bibliotheek aan huis voor hulpbehoevenden in welke mate of vorm  ook.
In samenwerking met SeniorWeb worden eens per maand digitaal cafés georganiseerd in de bibliotheken van Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek en Schoonhoven om ervaringen over het installeren van apps, het downloaden van e-books, e.d. uit te wisselen. Ook voor vragen over uw smartphone kunt u terecht. Aanmelden via info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl (max. 10 deelnemers per bijeenkomst) en bibliotheekvestiging en eventuele datum van uw keuze opgeven.

De bibliotheek is gevestigd in het Cultuurhuis, Markt 201, 2931 EC Krimpen a/d Lek

Bibliotheek Gouderak

De bibliotheek Krimpenerwaard is voor iedereen. Voor jong (voorlezen voor peuters, kleuters met mama’s en papa’s en oma’s en opa’s, schoolabonnement, klassikaal lezen, groepsbezoeken) en oud (digitaal café om de vaardigheden op digitale hulpmiddelen te ontwikkelen, brei- en haakcafé). De bibliotheek is ook de plaats voor hen die geïnteresseerd zijn in het nieuws van nu (kranten) of uit het verleden (historische publicaties, in woord en in beeld of stamboomonderzoek). En voor hen die hulp nodig hebben bij het lezen (dyslexie, grote letterboeken, luisterboeken). Een extra service is de bibliotheek aan huis voor hulpbehoevenden in welke mate of vorm  ook.
In samenwerking met SeniorWeb worden eens per maand digitaal cafés georganiseerd in de bibliotheken van Bergambacht, Lekkerkerk, Krimpen a/d Lek en Schoonhoven om ervaringen over het installeren van apps, het downloaden van e-books, e.d. uit te wisselen. Ook voor vragen over uw smartphone kunt u terecht. Aanmelden via info@debibliotheekkrimpenerwaard.nl (max. 10 deelnemers per bijeenkomst) en bibliotheekvestiging en eventuele datum van uw keuze opgeven.

Plattelands Jongeren Groep

PJG Berkenwoude is een jongerenvereniging voor en door jongeren (en voor ouderen die zich nog jong voelen). Onze vereniging heeft ca. 300 leden. Met onze leden bedenken wij leuke activiteiten die we dan kunnen uitvoeren.