Impegno

Individuele begeleiding.

Voor wat voor klachten kunt u bij ons terecht?
Groeiende schulden
Geen overzicht in de financiële situatie en/of de administratie
Het ontbreken van een steunend sociaal netwerk
Moeite met het vinden van een baan of andere vorm van daginvulling
Moeite met zelfstandig wonen zoals het vinden of behouden van een huis en het onderhouden van de woning
Psychische problemen waarbij het onvoldoende lukt om hiervoor de juiste hulp te vinden

Wat voor soort individuele begeleiding bieden wij?

Wij bieden begeleiding op de volgende acht levensgebieden; huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

Jeugd
impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen.
Ontwikkelt je kind zich “anders” dan verwacht?
Ben je vaak boos, bang of somber?
Maak je je zorgen om het gedrag van je kind en wil je weten waar dit vandaan komt?
Kun je je niet concentreren op school?
Of loopt het niet lekker in contact met anderen?
Voel je je vaak onzeker over jezelf? Weet je niet goed wie je bent en wat je wilt?
Voel je je al lange tijd rot? Denk je vaak terug aan nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek en van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is aan onderzoek en behandeling.
Gezinsondersteuning staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. impegno biedt ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen.

 

 

Voor wat voor klachten kan je bij ons terecht?

Ervaar je dat opvoeden niet vanzelf gaat?
Heb je het gevoel de regie over je kind kwijt te zijn?
Heb je moeite structuur in je gezin aan te brengen
Heb je moeite met begrijpen en ondersteunen van je kind?
Ben je onzeker over je manier van opvoeden?
Is er veel ruzie in huis en voel je je machteloos?
Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek. Van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is.

Sensoor

Sensoor kun je dag en nacht, alle dagen van de week, bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Je betaalt alleen de kosten voor je provider.

Al meer dan 57 jaar weten mensen Sensoor te vinden. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Wij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Je kunt ook chatten of mailen naar ehulp@sensoor.nl

Onderwerpen waar mensen ons bijvoorbeeld over bellen zijn:

 

Angsten

Agressie en boosheid

Bedreiging

Eenzaamheid en heimwee

Eetstoornis

Geheimen

Geweld en oplichting

Geluk

Geldzorgen

werkloosheid

Identiteit en zingeving

Onzekerheid

Oververmoeidheid

Psychische problemen

Relaties en seksualiteit

Rouwverwerking en verlies

Seksueel misbruik

Slapeloosheid

Somberheid en depressie

Sterven en de dood

Tweede cultuur

Verslaving

Zelfbeschadiging

Zelfmoord

 

SVF Bergambacht

SVF Bergambacht is een onderdeel van SVF Nederland.

SVF Nederland is een coöperatie van specialisten in budgetbeheer, bewindvoering en schuldhulpverlening die verspreid over het land hun diensten verlenen. Diensten op het gebied van schuldhulpverlening bieden we vaak aan in samenspraak met de afdeling schulddienstverlening van de Gemeente Krimpenerwaard.

Budgetbeheer is het door ons laten verzorgen van uw inkomsten en uitgaven. In overleg met u wordt een budgetplan gemaakt dat op uw persoonlijke situatie is afgestemd. Een budgetplan is een plan waarin de gemaakte afspraken vast­gelegd worden. Gedurende de periode dat u bij ons in het budgetbeheer zit, zullen al uw inkomsten onder ons beheer komen. Hiervan worden automatisch de vaste lasten betaald en ontvangt u wekelijks leefgeld. Hierdoor zullen er in principe geen nieuwe schulden ontstaan. Indien mogelijk wordt er een bedrag opzij gezet om te sparen.

 

 

Stichting Budgethulp Krimpenerwaard

Kom je niet meer uit met je geld of heb je schulden?

SchuldHulpMaatje helpt! Voorkom dat het erger wordt en vraag zo snel mogelijk hulp. Een deskundige en betrouwbare vrijwilliger helpt je graag weer op weg met je geldzaken. Dan krijg je weer rust. En de hulp is gratis.
St. Budgethulp werkt voor de inwoners van de gehele Krimpenerwaard.

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad, locatie Lekkerkerk

Begeleiding en ondersteuning bij vragen op het gebied van:

 • Gezin & Opvoeding
 • Verlies & Rouw
 • Ruzie & Geweld
 • Geld & Werk
 • Relatie & Huwelijk

Maatschappelijk werk is een lokale basisvoorziening, is zonder kosten en voor iedere inwoner beschikbaar.

Kwadraad maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk aan in de Krimpenerwaard.  Daarnaast biedt Kwadraad ook groepswerk aan: sociale vaardigheidstrainingen voor basisschool leerlingen en rouwgroepen.

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad, locatie Schoonhoven

Begeleiding en ondersteuning bij vragen op het gebied van:

 • Gezin & Opvoeding
 • Verlies & Rouw
 • Ruzie & Geweld
 • Geld & Werk
 • Relatie & Huwelijk

Maatschappelijk werk is een lokale basisvoorziening, is zonder kosten en voor iedere inwoner beschikbaar.

Kwadraad maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk aan in de Krimpenerwaard.  Daarnaast biedt Kwadraad ook groepswerk aan: sociale vaardigheidstrainingen voor basisschool leerlingen en rouwgroepen.

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad, locatie Krimpen aan de Lek

Begeleiding en ondersteuning bij vragen op het gebied van:

 • Gezin & Opvoeding
 • Verlies & Rouw
 • Ruzie & Geweld
 • Geld & Werk
 • Relatie & Huwelijk

Maatschappelijk werk is een lokale basisvoorziening, is zonder kosten en voor iedere inwoner beschikbaar.

Kwadraad maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk aan in de Krimpenerwaard.  Daarnaast biedt Kwadraad ook groepswerk aan: sociale vaardigheidstrainingen voor basisschool leerlingen en rouwgroepen.

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad, locatie Bergambacht

Begeleiding en ondersteuning bij vragen op het gebied van:

 • Gezin & Opvoeding
 • Verlies & Rouw
 • Ruzie & Geweld
 • Geld & Werk
 • Relatie & Huwelijk

Maatschappelijk werk is een lokale basisvoorziening, is zonder kosten en voor iedere inwoner beschikbaar.

Kwadraad maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk aan in de Krimpenerwaard.  Daarnaast biedt Kwadraad ook groepswerk aan: sociale vaardigheidstrainingen voor basisschool leerlingen en rouwgroepen.

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad

Begeleiding en ondersteuning bij vragen op het gebied van:

 • Gezin & Opvoeding
 • Verlies & Rouw
 • Ruzie & Geweld
 • Geld & Werk
 • Relatie & Huwelijk

Maatschappelijk werk is een lokale basisvoorziening, is zonder kosten en voor iedere inwoner beschikbaar.

Kwadraad maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk aan in de Krimpenerwaard.  Daarnaast biedt Kwadraad ook groepswerk aan: sociale vaardigheidstrainingen voor basisschool leerlingen en rouwgroepen.

Humanitas Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je geldzaken en administratie op orde te brengen en te houden. Blijf niet tobben, als je het overzicht bent kwijtgeraakt. Een vrijwilliger geeft je tijdelijke hulp bij administratie en helpt om zaken op een rijtje te krijgen en te houden.