Patiëntenplatform NPCF

Patiëntenfederatie NPCF vertegenwoordigt ruim 160 patiënten- en consumentenorganisaties. We verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie NPCF biedt via haar kanalen zoals het Nationale ZorgNummer, NPCF.nl en ZorgkaartNederland.nl, informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

Stichting Stomaatje

Een stoma ‘krijgen’ is een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor de directe omgeving: de weg vooraf, de ziekte, de operatie, het veranderende lichaam, de littekens, het zakje op je buik, en hoe nu verder…

Stichting Stomaatje is een non-profitstichting die zich niet alleen op stomadragers richt, maar ook op hun omgeving en de professionals. We bieden uitgebreide informatie omtrent een stoma, lotgenotencontact en ontplooien nieuwe initiatieven die een stoma draaglijker maken. We zijn dé ontbrekende schakel tussen stomadrager (en achterban) en professional.

Op onze website vind je alle ins & outs rondom een stoma: van vakantie, sport en kleding tot seksualiteit en zwangerschap. Je vindt er ook algemene onderwerpen als: Wat is nu eigenlijk een stoma? De verzorging en Operatie en herstel. De geschiedenis van de stoma ontbreekt niet en humor komt ook aan bod. Alles aangevuld met ervaringsverhalen.