Krimpenerwaard Intercultureel

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de interculturele ontmoeting van mensen uit andere culturen in onze gemeenschap om de integratie en participatie van deze mensen te bevorderen.
Samen helpen we statushouders op weg om zo goed mogelijk sociaal te integreren in het eigen dorp.

Beijerscheweg 85
2821 NE Stolwijk

Openingstijden
Bergambacht : De Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 60 , Vrijdag 09:30 – 12:00
Stolwijk : Gebouw Rehoboth, Achter de Kerk 7, Woensdag 09:30 – 12:00
Gouderak : Boumanhuis, Kranepoort 4, Donderdag 09:30 – 12:00
Lekkerkerk: Ichthus kerk, Kerkweg 4, Woensdag 09:30- 12:00
Schoonhoven : P.G. De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2, Woensdag 09:30 – 12:00

Jeugdondersteuning Op School (JOS)

JOS is een samenwerking tussen de GGD, Enver en Kwadraad en is de link met de externe hulpverlening op middelbare scholen in Midden-Holland. De GGD werkt vanuit medisch perspectief (de schoolverpleegkundigen en schoolartsen) en Enver en Kwadraad bieden hulpverlening op school aan leerlingen die vastlopen op verschillende ontwikkelingsgebieden, waardoor het niet goed meer lukt om onderwijs op een prettige manier te volgen. Hierin wordt het systeem (gezin, school, stage, hulpverlening) meegenomen. Doordat de medewerkers op school zitten, zijn de lijnen kort met het onderwijs en kan de leerling onder schooltijd werken aan zijn voortgang.

Telefonisch bereikbaar op schooldagen.

Sensoor

Sensoor kun je dag en nacht, alle dagen van de week, bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Je betaalt alleen de kosten voor je provider.

Al meer dan 57 jaar weten mensen Sensoor te vinden. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Wij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Je kunt ook chatten of mailen naar ehulp@sensoor.nl

Onderwerpen waar mensen ons bijvoorbeeld over bellen zijn:

 

Angsten

Agressie en boosheid

Bedreiging

Eenzaamheid en heimwee

Eetstoornis

Geheimen

Geweld en oplichting

Geluk

Geldzorgen

werkloosheid

Identiteit en zingeving

Onzekerheid

Oververmoeidheid

Psychische problemen

Relaties en seksualiteit

Rouwverwerking en verlies

Seksueel misbruik

Slapeloosheid

Somberheid en depressie

Sterven en de dood

Tweede cultuur

Verslaving

Zelfbeschadiging

Zelfmoord

 

Vakschool Schoonhoven

Vakschool Schoonhoven biedt verschillende mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van goudsmeden, juwelier en uurwerktechniek. Afhankelijk van je eigen situatie kies je de leerweg die het best bij je past.

CSG Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger is de christelijke scholengemeenschap in Schoonhoven en heeft een belangrijke regionale functie. In 2017-2018 volgen ruim 1000 leerlingen er hun lessen in de onderbouw, vmbo-t, havo en vwo. In onze missie staat de uniciteit van elk mens centraal. Ruimte voor Talent is ons motto. Door de kleinschalige opzet weet elke leerling en elke medewerker zich persoonlijk gekend.

We dagen onze leerlingen uit met onze eigen lesaanpak (WZ-leren) en extra lesaanbod om hun talenten te ontdekken en ontplooien. Naast de lessen en de bijzondere onderwijsactiviteiten is er op de WZ ook veel aandacht voor sport, kunst en cultuur.

In de onderbouw hebben we vier talentlijnen: techno, sport, kunst&cultuur en economie&maatschappij. Als je erg van sporten houdt kun je daarna op vmbo-t niveau kiezen voor LO2 en op de havo voor BSM. In de vwo brugklas kun je kiezen voor Cambridge Engels en/of Latijn. Naast schoolvakken kun je ook meedoen met onze dansgroep en schoolband. Voor het kennismaken met andere culturen organiseren wij voor alle afdelingen (vmbo-t, havo en vwo) internationale uitwisselingen.

Historie

De CSG Willem de Zwijger is ontstaan uit de christelijke ulo, die in 1922 werd gesticht. In 1933 kreeg de school zijn huidige naam tijdens de herdenking van de geboorte van Willem van Oranje, 400 jaar eerder. Circa 25 jaar geleden kreeg de school zijn recente vorm: vmbo-t, havo en vwo.

Postadres:

Postbus 119 2870 AC Schoonhoven

Schoonhovens College Albert Plesmanstraat

Het Schoonhovens College is een middelgrote school voor voortgezet onderwijs. We geven les op elk onderwijsniveau. Op locatie Albert Plesmanstraat kun je terecht voor vmbo-tl, havo en (tweetalig) vwo.

Schoonhovens College Vlisterweg

Het Schoonhovens College, locatie Vlisterweg is een openbare scholengemeenschap voor vmbo-basis-kader.

Peuterspeelzaal De Poldermuis

Een peuterspeelzaal waar kinderen van 2-4 jaar heerlijk kunnen spelen en zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen d.m.v. spel en uitdagende activiteiten. We sluiten goed aan bij de activiteiten van de plaatselijke basisschool.

De Groeiling

De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de regio Midden-Holland (Het Groene Hart). Er vallen 22 scholen onder het beheer, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs.

Peuterspeelzaal Klein Duimpje

We bieden een veilige, uitdagende omgeving aan peuters van 2,6- 4 jaar, waar zij zich kunnen ontwikkelen d.m.v. (samen)spel en activiteiten. Ook is er VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling of met een ontwikkelingsachterstand