Krimpenerwaard Intercultureel

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de interculturele ontmoeting van mensen uit andere culturen in onze gemeenschap om de integratie en participatie van deze mensen te bevorderen.
Samen helpen we statushouders op weg om zo goed mogelijk sociaal te integreren in het eigen dorp.

Beijerscheweg 85
2821 NE Stolwijk

Openingstijden
Bergambacht : De Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 60 , Vrijdag 09:30 – 12:00
Stolwijk : Gebouw Rehoboth, Achter de Kerk 7, Woensdag 09:30 – 12:00
Gouderak : Boumanhuis, Kranepoort 4, Donderdag 09:30 – 12:00
Lekkerkerk: Ichthus kerk, Kerkweg 4, Woensdag 09:30- 12:00
Schoonhoven : P.G. De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2, Woensdag 09:30 – 12:00

Jeugdondersteuning Op School (JOS)

JOS is een samenwerking tussen de GGD, Enver en Kwadraad en is de link met de externe hulpverlening op middelbare scholen in Midden-Holland. De GGD werkt vanuit medisch perspectief (de schoolverpleegkundigen en schoolartsen) en Enver en Kwadraad bieden hulpverlening op school aan leerlingen die vastlopen op verschillende ontwikkelingsgebieden, waardoor het niet goed meer lukt om onderwijs op een prettige manier te volgen. Hierin wordt het systeem (gezin, school, stage, hulpverlening) meegenomen. Doordat de medewerkers op school zitten, zijn de lijnen kort met het onderwijs en kan de leerling onder schooltijd werken aan zijn voortgang.

Telefonisch bereikbaar op schooldagen.

Sensoor

Sensoor kun je dag en nacht, alle dagen van de week, bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Je betaalt alleen de kosten voor je provider.

Al meer dan 57 jaar weten mensen Sensoor te vinden. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Wij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Je kunt ook chatten of mailen naar ehulp@sensoor.nl

Onderwerpen waar mensen ons bijvoorbeeld over bellen zijn:

 

Angsten

Agressie en boosheid

Bedreiging

Eenzaamheid en heimwee

Eetstoornis

Geheimen

Geweld en oplichting

Geluk

Geldzorgen

werkloosheid

Identiteit en zingeving

Onzekerheid

Oververmoeidheid

Psychische problemen

Relaties en seksualiteit

Rouwverwerking en verlies

Seksueel misbruik

Slapeloosheid

Somberheid en depressie

Sterven en de dood

Tweede cultuur

Verslaving

Zelfbeschadiging

Zelfmoord

 

Vakschool Schoonhoven

Vakschool Schoonhoven biedt verschillende mogelijkheden om kennis en vaardigheden op te doen op het gebied van goudsmeden, juwelier en uurwerktechniek. Afhankelijk van je eigen situatie kies je de leerweg die het best bij je past.

CSG Willem de Zwijger

CSG Willem de Zwijger is de christelijke scholengemeenschap in Schoonhoven en heeft een belangrijke regionale functie. In schooljaar 2022-2023 volgen ruim 900 leerlingen er hun lessen. Door de kleinschalige opzet weet elke leerling en elke medewerker zich gekend.

CHRISTELIJKE SCHOOL
In de Bijbel staat dat elk mens een uniek persoon is. Zo willen we ook met je omgaan. Je krijgt de ruimte en de aandacht om jezelf goed te leren kennen en te ontwikkelen, maar…. we stellen grenzen waar nodig. Zo laten we elkaar groeien. Elke dag is er een dagopening en we vieren de christelijke feesten. We verwachten van je dat je onze christelijke identiteit respecteert. Onze kernwaarden zijn VERTROUWEN, AANDACHT, GROEI en VERANTWOORDELIJKHEID.

TWEE JAAR BRUGKLAS – Op basis van het basisschooladvies plaatsen we je in een passende brugklas: vmbo-t/havo, havo/vwo of vwo. In de vmbo-t/havo-brugklas krijg je les op vmbo-t-niveau, in de havo/vwo-brugklas op havo-niveau en in de vwo-klas echt op vwo-niveau. Maar je kunt in de t/h en h/v klassen ook werken en toetsen maken op het hogere niveau. Zo onderzoek je in twee jaar welk niveau bij jou past.

WZ-LEREN: ACTIEF EN STEEDS ZELFSTANDIGER – Al twee jaar werken we met het Flex-model, zodat we nog beter aansluiten bij wie je bent, wat je al kan en wat je wilt leren. We geven je in ons Flex-rooster vaklessen van 80 minuten en Flex-lessen van 40 minuten om huiswerk te maken, samen te werken of je extra te laten ondersteunen in bepaalde vakken. Je krijgt zo de ruimte om zelfstandig je doelen te stellen.

WAT IS JOUW TALENT? In klas 1 en 2 staan naast de schoolvakken ook de ‘talent flex-lessen’ centraal: zo kun je in deze lessen kiezen uit onder andere: sport, dans, kunst & cultuur, drama, jong ondernemen, programmeren, typen, klassieke vorming en O&O (onderzoek & ontwerpen). Buiten deze lessen om kun je ook dansen in onze dansgroep, meezingen in de vocal-group of meespelen in een schoolband.
Als je erg van sporten houdt kun je daarna om vmbo-t niveau kiezen voor LO2 en op de havo voor BSM. In de vwo-brugklas kun je kiezen voor Cambridge Engels en krijg je het vak O&O standaard aangeboden.

HISTORIE – in 2022 vieren we dat onze school 100 jaar bestaat! In 1922 werd de christelijke ulo gesticht in Schoonhoven. In 1933 kreeg de school zijn huidige naam tijdens de herdenking van de geboorte van Willem van Oranje, 400 jaar eerder. Ongeveer 25 jaar geleden kreeg de school zijn huidige vorm: vmbo-t, havo en vwo.

Schoonhovens College Albert Plesmanstraat

Het Schoonhovens College is een middelgrote school voor voortgezet onderwijs. We geven les op elk onderwijsniveau. Op locatie Albert Plesmanstraat kun je terecht voor vmbo-tl, havo en (tweetalig) vwo.

Schoonhovens College Vlisterweg

Het Schoonhovens College, locatie Vlisterweg is een openbare scholengemeenschap voor vmbo-basis-kader.

Peuterspeelzaal De Poldermuis

Een peuterspeelzaal waar kinderen van 2-4 jaar heerlijk kunnen spelen en zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen d.m.v. spel en uitdagende activiteiten. We sluiten goed aan bij de activiteiten van de plaatselijke basisschool.

De Groeiling

De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de regio Midden-Holland (Het Groene Hart). Er vallen 22 scholen onder het beheer, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs.

Peuterspeelzaal Klein Duimpje

We bieden een veilige, uitdagende omgeving aan peuters van 2,6- 4 jaar, waar zij zich kunnen ontwikkelen d.m.v. (samen)spel en activiteiten. Ook is er VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling of met een ontwikkelingsachterstand