Right Direction Zorg

Right Direction Zorg biedt cliënten de mogelijkheid om onder begeleiding zelfstandig te wonen. Begeleiding van de jeugdige bij zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en deelnemen in de maatschappij. Heeft u moeite met grotere huishoudelijke klussen, zoals stofzuigen, het beddengoed verschonen of de keuken schoonmaken? Right Direction Zorg helpt u graag bij het vinden van een oplossing.

Peutergroep en BSO Krullevaar

Waar ligt peutergroep Krullevaar?

De peutergroep is gevestigd in een mooie Portocabin op het schoolplein van basisschool Krullevaar. Door de opvanglocatie in op het terrein van de school te vestigen wennen de peuters alvast aan de omgeving.

Wat biedt peutergroep Krullevaar?

Peutergroep Krullevaar heeft een gezellige mooi ingerichte groepsruimte. Er zijn verschillende hoeken aanwezig waar de kinderen kunnen gaan spelen, denk hierbij aan een constructie-bouwhoek en een poppenhoek. De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Er wordt op peutergroep Krullevaar gewerkt met de Puk methode. Rondom een thema worden diverse activiteiten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. Er zijn activiteiten in de grote- en kleine kring, zowel creatief als spel. Daarnaast wordt er veel gezongen en gedanst. De kinderen maken kennis met samenspelen en samenwerken. De sociaal-emotionele en motorische vaardigheden worden op een speelse manier ontwikkelt evenals de taal- en rekenvaardigheden. Peutergroep Krullevaar is VE-gecertificeerd (voorschoolse educatie).

De peutergroep werkt veel samen met de kleuterklas van de Krullevaar zodat de stap naar de basisschool kleiner wordt en het al bekender is voor de kinderen.

Doelenplein 26
2871 CV Schoonhoven
Tel. 06 – 83 27 61 47
LRK 288692329

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, begeleiding, dagbesteding en wonen. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. We doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En ook voor mensen met psychiatrische problematiek zoals ADHD en Autisme.

Voorbeelden van Begeleiding:
•Begeleiding van kinderen en pubers (individuele doelen)
•Werken aan de zelfredzaamheid
•Hulp bij zelfstandig wonen
•Ondersteunen bij post en financiën
•Hulp bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
•Hulp bij het maken van een dagplanning
•Uitbreiden van het netwerk
•Ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij

Voorbeelden van Behandeling:
•Versterken van de opvoedvaardigheden in verband met de beperking van de ouder(s) of kind
•Uitleg over de beperking en hoe daar mee om te gaan.

ASVZ Ondersteuning Thuis

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, begeleiding, dagbesteding en wonen. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. We doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En ook voor mensen met psychiatrische problematiek zoals ADHD en Autisme.

Voorbeelden van Begeleiding:
•Begeleiding van kinderen en pubers (individuele doelen)
•Werken aan de zelfredzaamheid
•Hulp bij zelfstandig wonen
•Ondersteunen bij post en financiën
•Hulp bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
•Hulp bij het maken van een dagplanning
•Uitbreiden van het netwerk
•Ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij

Voorbeelden van Behandeling:
•Versterken van de opvoedvaardigheden in verband met de beperking van de ouder(s) of kind
•Uitleg over de beperking en hoe daar mee om te gaan.

Jeugdondersteuning Op School (JOS)

JOS is een samenwerking tussen de GGD, Enver en Kwadraad en is de link met de externe hulpverlening op middelbare scholen in Midden-Holland. De GGD werkt vanuit medisch perspectief (de schoolverpleegkundigen en schoolartsen) en Enver en Kwadraad bieden hulpverlening op school aan leerlingen die vastlopen op verschillende ontwikkelingsgebieden, waardoor het niet goed meer lukt om onderwijs op een prettige manier te volgen. Hierin wordt het systeem (gezin, school, stage, hulpverlening) meegenomen. Doordat de medewerkers op school zitten, zijn de lijnen kort met het onderwijs en kan de leerling onder schooltijd werken aan zijn voortgang.

Telefonisch bereikbaar op schooldagen.

Psychologiepraktijk Willemsen

Kleinschalige praktijk voor basis-GGZ en orthopedagogiek, gezinstherapie, voor zowel kinderen, jeugdigen ala volwassenen. Naast algemene psychologische behandeling, extra expertise in echtscheidingsproblematiek en in eetstoornissen bij jongeren.

“Zo kort als kan, zo lang als nodig”.
Dat is ons motto. We werken oplossingsgericht met concrete handvatten zodat u weer grip op de situatie krijgt.

“Ik alleen kan het, en ik kan het niet alleen”.
Iedereen heeft mensen om zich heen die belangrijk voor hem of haar zijn. Dat is voor ons reden om voor al onze jeugdclienten de ouders te betrekken bij de behandeling.

“Doen wat werkt”.
Wij maken gebruik van behandelmethoden die hun nut in onderzoek én in de praktijk bewezen hebben, zoals de cognitieve gedragstherapie, EMDR, emotionally focused (familie)therapie. We ondersteunen de behandeling met e-health-modules waar u thuis aan werkt.

“Som is meer dan de delen”
Wij zijn een algemene praktijk voor diverse klachten en stoornissen. Onze kracht zit in de combinatie van een breed scala aan behandelmogelijkheden met daarnaast behandelaren die specifieke kennis hebben over verschillende doelgroepen, zoals echtscheiding, familierelaties en eetstoornissen.

Zorgboerderij De Regenboog

Zorgboerderij de Regenboog is gericht op volwassen cliënten met NAH, psychiatrische problemen of dementie.
Voor meer informatie bel gerust of ga naar de website om aan te melden www.zorgboerenzuidholland.nl.

Zorgboerderij De Lekhoeve

Zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek is een middelgrote veehouderij met zo’n negentig melkkoeien, zestig stuks jongvee, schapen, lammetjes, geiten, kippen, konijnen, een hond en een kat.
Zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek heeft meerdere doelgroepen. Jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom op woensdagmiddag en zaterdag. Maar ook volwassenen zijn al vele jaren aanwezig op de boerderij voor dagbesteding.
De activiteiten op zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek zijn seizoensgebonden. In het voorjaar en de zomer is het bijvoorbeeld tijd om te snoeien, de tuin te onderhouden. de koeien naar het land te brengen of met de tractor mee te rijden. In het najaar en de winter wordt er meer binnen, in de stallen, gewerkt, zoals het voeren en verzorgen van de dieren. Er is ook een moestuin, midden in de polder, met een blokhut en een houtkachel. Daar kun je heerlijk tot rust komen.Zorgboerderij De Lekhoeve is aangesloten bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland:
Website: http://www.zorgboerenzuidholland.nl/ Telefoon: 0184 – 605 301

Locatie:
Tiendweg 42
2931 LC Krimpen aan de Lek

Locatie zoals hieronder weergegeven (Middelland) klopt niet meer.

Impegno

Individuele begeleiding.

Voor wat voor klachten kunt u bij ons terecht?
Groeiende schulden
Geen overzicht in de financiële situatie en/of de administratie
Het ontbreken van een steunend sociaal netwerk
Moeite met het vinden van een baan of andere vorm van daginvulling
Moeite met zelfstandig wonen zoals het vinden of behouden van een huis en het onderhouden van de woning
Psychische problemen waarbij het onvoldoende lukt om hiervoor de juiste hulp te vinden

Wat voor soort individuele begeleiding bieden wij?

Wij bieden begeleiding op de volgende acht levensgebieden; huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

Jeugd
impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen.
Ontwikkelt je kind zich “anders” dan verwacht?
Ben je vaak boos, bang of somber?
Maak je je zorgen om het gedrag van je kind en wil je weten waar dit vandaan komt?
Kun je je niet concentreren op school?
Of loopt het niet lekker in contact met anderen?
Voel je je vaak onzeker over jezelf? Weet je niet goed wie je bent en wat je wilt?
Voel je je al lange tijd rot? Denk je vaak terug aan nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek en van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is aan onderzoek en behandeling.
Gezinsondersteuning staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. impegno biedt ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen.

 

 

Voor wat voor klachten kan je bij ons terecht?

Ervaar je dat opvoeden niet vanzelf gaat?
Heb je het gevoel de regie over je kind kwijt te zijn?
Heb je moeite structuur in je gezin aan te brengen
Heb je moeite met begrijpen en ondersteunen van je kind?
Ben je onzeker over je manier van opvoeden?
Is er veel ruzie in huis en voel je je machteloos?
Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek. Van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is.

Sensoor

Sensoor kun je dag en nacht, alle dagen van de week, bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Je betaalt alleen de kosten voor je provider.

Al meer dan 57 jaar weten mensen Sensoor te vinden. Want praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert; op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Wij geven je even dat steuntje in de rug. De hulp is vrijblijvend en anoniem. Je kunt ook chatten of mailen naar ehulp@sensoor.nl

Onderwerpen waar mensen ons bijvoorbeeld over bellen zijn:

 

Angsten

Agressie en boosheid

Bedreiging

Eenzaamheid en heimwee

Eetstoornis

Geheimen

Geweld en oplichting

Geluk

Geldzorgen

werkloosheid

Identiteit en zingeving

Onzekerheid

Oververmoeidheid

Psychische problemen

Relaties en seksualiteit

Rouwverwerking en verlies

Seksueel misbruik

Slapeloosheid

Somberheid en depressie

Sterven en de dood

Tweede cultuur

Verslaving

Zelfbeschadiging

Zelfmoord