Praktijk BekkenFysiotherapie Krimpenerwaard (PBFK) Schoonhoven

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Dit kunnen zowel mannen als vrouwen zijn.

Zie voor meer informatie : www.pbfk.nl

Bekkenfysiotherapie Krimpenerwaard

Floorfysio Krimpenerwaard

Zwangerschapsbegeleiding

Geopend maandag tot en met zaterdag

Locaties:
Ambachtstraat 16
2861 EX Bergambacht
=================
Bergambachterstraat 9b
2872 jb Schoonhoven

 

N’Joy Healthy Living & Sports

Het sportcentrum voor:

– Personal Training
– Orthomoleculaire Voedingskunde
– Vrij trainen
– Parkinson Boksen
– Boksend Opvoeden
– Boxercise
– Zelfverdediging
– Mobiliteitstraining
– Behandeling Diastase
– Overgewicht en Diabetes 2 bestrijden
– Revalidatie
– Reïntegratietrajecten
– Hulp bij burnout, stress en depressiviteit

Locatie
Broeikweg 31 A
2871 RM Schoonhoven
Map It

 

Praktijk BekkenFysiotherapie Krimpenerwaard (PBFK) Bergambacht

De bekkenfysiotherapeut richt zich op mensen met problemen in het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem. Dit kunnen zowel mannen als vrouwen zijn.

Zie voor meer informatie : www.pbfk.nl

Bekkenfysiotherapie Krimpenerwaard

Floorfysio Krimpenerwaard

Zwangerschapsbegeleiding

Geopend maandag tot en met zaterdag

Locaties:

Ambachtstraat 16

2861 EX Bergambacht

=================

Bergambachterstraat 9b

2872 jb Schoonhoven

 

 

 

ParaMedischCentrum Lek & Yssel

Het ParaMedisch Centrum (PMC) is een samenwerkingsverband bij u in de buurt dat zich tot doel stelt om optimaal contact en afstemming tussen zorgverleners onderling en met cliënten te realiseren. Handelen volgens een multidisciplinaire aanpak betekent een betere aansluiting van het behandeltraject op de hulpvraag. Zowel de start als het verloop van een behandeltraject is op deze wijze voor de cliënt effectief en efficiënt. Er wordt niet vanuit het aanbod gewerkt maar vraaggestuurd. Door een brede deskundigheid in te zetten wordt er eerder gesignaleerd en kan een probleem sneller aangepakt worden.

Oefentherapie Krimpenerwaard

Oefentherapie Cesar- Mensendieck is specialist in het aanleren van gezond beweeggedrag. Het is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen en voorkomen van klachten die kunnen ontstaan door een ongunstige houding en beweging tijdens dagelijkse activiteiten.
De oefentherapeut altijd kijkt naar de gehele houding en het complete beweeggedrag. Kortom: de oorzaak van de klacht wordt structureel aangepakt, zodat die verdwijnt, vermindert en/of voorkomen kan worden.

Total Harmony

Praktijk voor natuurgeneeskundige therapie, voedingsadvies, massage en healthcoaching.

Koudstaal & Blanken ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep waarin het dagelijks handelen centraal staat. Het handelen kan gezien worden als het meedoen van mensen aan het dagelijks leven.

Het doel van ergotherapie is om u, ondanks uw beperking of probleem, zo optimaal mogelijk te laten functioneren in uw eigen omgeving, zodat u mee blijft doen aan het dagelijks leven en de maatschappij.

Ergotherapie is er dus voor iedereen voor wie de alledaagse handelingen niet meer vanzelf gaan. Alledaagse handelingen omvat alles wat u gedurende de hele dag doet, van ’s morgens opstaan, naar uw werk gaan, computeren, eten koken, boodschappen doen, telefoneren, fietsen, lezen, breien, douchen tot ‘s avonds weer gaan slapen. Ergotherapie is zorg op maat en gericht op praktische oplossingen.

Bovendien kan ergotherapie ook worden ingezet voor de mantelzorger en professionele zorgverlener.

Locatie;
Platinastraat 10F
2872 ZX Schoonhoven

Locatie zoals hieronder weergegeven (Tinbergenlaan) klopt niet meer.

Jordens Fysio en Manuele Therapie

Jordens Fysio- en Manuele Therapie is gespecialiseerd in:
Fysio therapie
Manuele therapie
KISS-KIDD syndroom
Medische training therapie

Een afspraak maken voor onderzoek of behandeling in onze praktijk kan zonder verwijsbrief van uw huisarts: U kunt dus sneller gaan werken aan uw herstel!

Praktijk voor oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een actieve oefentherapie op het gebied van houding en beweging.
U wordt bewust gemaakt van hoe u uw lichaam in het dagelijks leven gebruikt en hoe dat klachten
kan veroorzaken. Naar aanleiding van uw klachten en/of beperkingen wordt er een oefenprogramma
gemaakt. Het veranderen van het gedrag in het dagelijks leven wordt daarin meegenomen.

De kracht van oefentherapie Cesar is dat de klachten worden bekeken vanuit het lichaam als geheel, passend bij uw mogelijkheden. U leert bewegen met een juiste belasting van gewrichten en spieren, en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Door het geleerde toe te passen, zult u zelf actief deelnemen aan uw herstel.

Behandeling kan plaatsvinden met een verwijzing van huisarts, medisch specialist en/of bedrijfsarts.
Maar u kunt ook direct, dus zonder verwijzing, bij mij terecht. De behandeling vindt plaats in de praktijk en duurt 30 minuten. Indien nodig kan de behandeling ook thuis plaatsvinden (op medische indicatie). De behandelkosten worden vergoed volgens de polisvoorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering.