Ontmoetingscentrum Carpe Diem

Er zijn drie ontmoetingscentra voor mensen met dementie: twee in Zoetermeer en één in Woerden. De medewerkers van het ontmoetingscentrum bieden begeleiding op maat bij activiteiten. Dat gebeurt in een groep van maximaal 10 deelnemers. Er zijn activiteiten op het gebied van bewegen, educatie, recreatie, cultuur en creativiteit. Mantelzorgers worden geholpen met informatie en advies. Ook organiseren wij met regelmaat bijeenkomsten voor lotgenoten. Wekelijks komt onze ‘Kopgroep’ samen. Dat is speciaal voor mensen met beginnende dementie die willen praten over wat hen bezighoudt.

Centrumoverleg
Ieder kwartaal is er een centrumoverleg. In dit overleg praten bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en personeel met elkaar over de gang van zaken in het ontmoetingscentrum. Op die manier hebben alle betrokken inspraak in het programma en de gang van zaken en kunt u aangeven wat u nodig heeft in de ondersteuning. Want participatie van alle betrokkenen vinden wij belangrijk.

Right Direction Zorg

Right Direction Zorg biedt cliënten de mogelijkheid om onder begeleiding zelfstandig te wonen. Begeleiding van de jeugdige bij zelfredzaamheid, het groeien naar zelfstandigheid en deelnemen in de maatschappij. Heeft u moeite met grotere huishoudelijke klussen, zoals stofzuigen, het beddengoed verschonen of de keuken schoonmaken? Right Direction Zorg helpt u graag bij het vinden van een oplossing.

ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, begeleiding, dagbesteding en wonen. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. We doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En ook voor mensen met psychiatrische problematiek zoals ADHD en Autisme.

Voorbeelden van Begeleiding:
•Begeleiding van kinderen en pubers (individuele doelen)
•Werken aan de zelfredzaamheid
•Hulp bij zelfstandig wonen
•Ondersteunen bij post en financiën
•Hulp bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
•Hulp bij het maken van een dagplanning
•Uitbreiden van het netwerk
•Ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij

Voorbeelden van Behandeling:
•Versterken van de opvoedvaardigheden in verband met de beperking van de ouder(s) of kind
•Uitleg over de beperking en hoe daar mee om te gaan.

ASVZ Ondersteuning Thuis

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, begeleiding, dagbesteding en wonen. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. We doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En ook voor mensen met psychiatrische problematiek zoals ADHD en Autisme.

Voorbeelden van Begeleiding:
•Begeleiding van kinderen en pubers (individuele doelen)
•Werken aan de zelfredzaamheid
•Hulp bij zelfstandig wonen
•Ondersteunen bij post en financiën
•Hulp bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
•Hulp bij het maken van een dagplanning
•Uitbreiden van het netwerk
•Ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij

Voorbeelden van Behandeling:
•Versterken van de opvoedvaardigheden in verband met de beperking van de ouder(s) of kind
•Uitleg over de beperking en hoe daar mee om te gaan.

Zorgboerderij De Lekhoeve

Zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek is een middelgrote veehouderij met zo’n negentig melkkoeien, zestig stuks jongvee, schapen, lammetjes, geiten, kippen, konijnen, een hond en een kat.
Zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek heeft meerdere doelgroepen. Jongeren vanaf 12 jaar zijn welkom op woensdagmiddag en zaterdag. Maar ook volwassenen zijn al vele jaren aanwezig op de boerderij voor dagbesteding.
De activiteiten op zorgboerderij De Lekhoeve in Krimpen aan de Lek zijn seizoensgebonden. In het voorjaar en de zomer is het bijvoorbeeld tijd om te snoeien, de tuin te onderhouden. de koeien naar het land te brengen of met de tractor mee te rijden. In het najaar en de winter wordt er meer binnen, in de stallen, gewerkt, zoals het voeren en verzorgen van de dieren. Er is ook een moestuin, midden in de polder, met een blokhut en een houtkachel. Daar kun je heerlijk tot rust komen.Zorgboerderij De Lekhoeve is aangesloten bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland:
Website: http://www.zorgboerenzuidholland.nl/ Telefoon: 0184 – 605 301

Locatie:
Tiendweg 42
2931 LC Krimpen aan de Lek

Locatie zoals hieronder weergegeven (Middelland) klopt niet meer.

Atelier De Zwaan

Atelier De Zwaan – Centrum voor dagbesteding en activering

Atelier De Zwaan biedt dagbesteding en activering aan vanaf 18 en met een zorgindicatie vanuit Wmo of WLZ. De Zwaan is er voor mensen die (soms tijdelijk) niet kunnen werken, maar die wel graag actief bezig willen zijn. Onze specialisatie is het begeleiden van mensen met leer- en/of gedragsproblemen en voor mensen met een GGZ achtergrond.

We bieden op onze textiel (ambachten)-, schilder en keramiekatelier veel mogelijkheden. Zo werk je aan je persoonlijke doelen, kun je elkaar inspireren en worden er ware kunstwerken gemaakt. Creatieve ervaring is niet nodig, onze zorg en kunstspecialisten staan klaar om je te ondersteunen. Voor iedereen is er wat te doen en wat te leren. Het programma binnen de diverse ateliers zijn afwisselend en op maat te maken.
Andere dagbestedingsmogelijkheden
Naast de creatieve ambachten biedt De Zwaan ook andere dagbestedingsmogelijkheden aan. Bij De Zwaan is er altijd wel iets te doen, denk bijvoorbeeld aan ondersteunende diensten zoals catering, tuin en moestuin bijhouden en bewerken en schoonmaakwerkzaamheden.
Vanaf 1 januari opent De Zwaan samen met Promen (sociale werkplaats) Kringloop Capelle aan den IJssel. Hier worden oude meubels en woonaccessoires in een nieuw jasje gestoken om zo weer een nieuw tweede leven te geven. Ook hier is ruimte om te werken aan creativiteit en persoonlijke doelen.
Senioren
Atelier De Zwaan biedt ook dagbesteding aan mensen vanaf 60 jaar met een lichamelijke of andere beperking. Wij hanteren hierin geen bovengrens. Het aanbod is bedoeld voor senioren die graag meer sociale contacten willen hebben en een zinvolle dagbesteding buitenshuis.

Lees meer op www.dagbestedingdezwaan.nl

Gemiva Het Kerspel

Het Kerspel in Stolwijk is een woonlocatie voor 33 mensen met een verstandelijke beperking, midden in Stolwijk. De locatie bestaat uit vijf vlakbij elkaar gelegen woningen: Kerspelpad 6,8,10, 12 en 16

 

Spar Ammerstol

Spar is een kleine supermarkt in Ammerstol waar dagelijks mensen werken die een verstandelijke beperking hebben en/of een andere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

 

Gemiva servicegroep Wilgenhoven

Servicegroep Wilgenhoven bestaat uit een groep cliënten van de Gemiva-SVG Groep die in wooncentrum Wilgenhoven van Vierstroom in Stolwijk actief zijn

Dagbesteding Bij Aafke

“Bij Aafke” biedt dagbestedingsplaatsen voor mensen met een beperking.

Het hebben van werk of zinvolle dagbesteding is een zeer belangrijk element in iemands leven. Ook in dat van burgers met een (verstandelijke) beperking. Het hebben van werk of dagbesteding zorgt voor verrijking. Het zorgt niet alleen voor een dagritme, maar geeft betekenis aan het dagelijkse leven. Het gevoel hebben zinvol bezig te zijn, iets toe te kunnen voegen aan de maatschappij, plezier beleven, uitgedaagd worden en in verbinding staan met anderen.

Het team van “Bij Aafke” wil er graag voor zorgen dat mensen met een beperking ook goed mee kunnen komen in de maatschappij. Deze mensen verdienen een mooie (werk) plek met de juiste mensen en begeleiding om hen heen. Door mensen met een lichte beperking in aanraking te laten komen met mooie natuurlijke producten zoals bloemen, bloeien zij letterlijk op.