Peuterspeelzaal De Poldermuis

Een peuterspeelzaal waar kinderen van 2-4 jaar heerlijk kunnen spelen en zich op eigen tempo kunnen ontwikkelen d.m.v. spel en uitdagende activiteiten. We sluiten goed aan bij de activiteiten van de plaatselijke basisschool.

De Groeiling

De Groeiling is een stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de regio Midden-Holland (Het Groene Hart). Er vallen 22 scholen onder het beheer, waaronder een school voor speciaal basisonderwijs.

Peuterspeelzaal Klein Duimpje

We bieden een veilige, uitdagende omgeving aan peuters van 2,6- 4 jaar, waar zij zich kunnen ontwikkelen d.m.v. (samen)spel en activiteiten. Ook is er VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) voor kinderen met een vertraagde ontwikkeling of met een ontwikkelingsachterstand

Basisschool Sint Catharina

We zijn een kleine, gezellige school met ca. 135 leerlingen.  Een school die leerlingen uitdaagt, stimuleert en helpt om hun talenten zo optimaal mogelijk te ontplooien. Zowel op cognitief, sociaal-emotioneel, lichamelijk als kunstzinnig gebied. Ieder kind mag er zijn en heeft eigen talenten. Met plezier naar school gaan is de basis. Dit geldt voor kinderen en ook voor medewerkers. Kinderen op de Catharina moeten zich veilig voelen. Moeten kunnen werken en leren in een rustig en gezellig schoolklimaat.

Wij geven met veel enthousiasme uitdagend onderwijs. Het vaststellen van kwaliteitseisen is hier een wezenlijk onderdeel van. Natuurlijk moeten die eisen binnen de mogelijkheden van een kind liggen.

Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren en regels, normen en waarden krijgen aangereikt en dat ze zelf het nut daarvan leren inzien. Kortom, wij willen ervoor zorgen dat de jonge mensen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen.

De school is met nog twee andere scholen (Openbaar en Protestant Christelijk) en een de kinderopvang, gehuisvest in een modern gebouw.
Samenwerking tussen de scholen stimuleren wij en zien we o.a. terug in sportdagen en enkele vieringen.