Stichting KernKracht, voorheen ZOG Midden holland

Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid.

Hoofdvestiging
Tielweg 3
2803 PK Gouda
0182519060
zorgvragers; zog; ggz; verslavingszorg; verslavingsproblematiek; psychische problemen; psychiatrische problemen; ervaringsdeskundigen; maatjes; straatadvocaat; crisiskaart; onafhankelijke clientondersteuning; participatie;

Nog geen Professionals.

Steun- en Informatiepunt STIP

Voorziening waar mensen terecht kunnen voor advies, informatie en ondersteuning met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Kernkracht was voorheen bekend onder de naam ZOG (midden holland).  

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.