VluchtelingenWerk Krimpenerwaard – locatie Schoonhoven

VluchtelingenWerk Krimpenerwaard is onderdeel van VluchtelingenWerk Nederland. Dit behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Op gemeentelijk niveau werken wij met vluchtelingen (statushouders) die een vergunning hebben gekregen om – in eerste instantie voor bepaalde tijd – in Nederland te verblijven. Wij streven naar het zo snel mogelijk zelfredzaam maken van de vluchteling. Dit doen wij samen met de gemeente, woningcorporaties, maatschappelijk werk en vele andere betrokken instanties. Samen maken we het mogelijk dat statushouders een nieuwe, veilige toekomst in Nederland kunnen opbouwen. Zo bieden onze vrijwillige maatschappelijke begeleiders de vluchtelingen persoonlijke hulp met alle noodzakelijke formaliteiten en hun integratie in de gemeente. Onze juridische vrijwilligers begeleiden de vluchtelingen bij het aanvragen en realiseren van gezinshereniging.

Openingstijden:
Dinsdag van 9.30-14.30 uur, woensdag en donderdag van 10.00-12.00 uur.
Juridisch spreekuur op donderdag  in de even weken van 10.00-12.00 uur.

Hoofdvestiging
Nieuwe Singel 35A
2871 AX Schoonhoven
0182387236
vluchtelingen; vrijwilligerswerk; maatschappelijk werk; cultureel; hulp; advies; sociaal contact; psychisch welzijn; informatie; advies
Dinsdag9:30 - 14:30 uur
Woensdag10:00 - 12:00 uur
Donderdag10:00 - 12:00 uur

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.