Ontmoetingscentrum Carpe Diem

Er zijn drie ontmoetingscentra voor mensen met dementie: twee in Zoetermeer en één in Woerden. De medewerkers van het ontmoetingscentrum bieden begeleiding op maat bij activiteiten. Dat gebeurt in een groep van maximaal 10 deelnemers. Er zijn activiteiten op het gebied van bewegen, educatie, recreatie, cultuur en creativiteit. Mantelzorgers worden geholpen met informatie en advies. Ook organiseren wij met regelmaat bijeenkomsten voor lotgenoten. Wekelijks komt onze ‘Kopgroep’ samen. Dat is speciaal voor mensen met beginnende dementie die willen praten over wat hen bezighoudt.

Centrumoverleg
Ieder kwartaal is er een centrumoverleg. In dit overleg praten bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers en personeel met elkaar over de gang van zaken in het ontmoetingscentrum. Op die manier hebben alle betrokken inspraak in het programma en de gang van zaken en kunt u aangeven wat u nodig heeft in de ondersteuning. Want participatie van alle betrokkenen vinden wij belangrijk.

Nevenvestiging
079 8886 997
activiteitencoach, seniorencoach, beweegcoach, muziektherapie
Maandag9.30-16.30
Dinsdag9.30-20.30 uur
Woensdag9.30-16.30
Donderdag9.30-16.30
Vrijdag9.30-16.30
Zaterdag9.30-14.00

Nog geen Professionals.

Vierstroom

Vierstroom helpt u om op de gemakkelijkste manier zelfstandig te blijven. Wij bieden u alle zorg en hulp die u thuis nodig heeft. Van huishoudelijke hulp en alarmering tot verpleging en verzorging. Wij regelen het. De mensen van Vierstroom zijn regionale experts in hulp, zorg en service. Actief in het gebied van Woerden via Gouda […]

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.