Tennisclub Ouderkerk

Tennisclub Ouderkerk is op 13 juli 1971 opgericht en huist aan de Kerkweg 87a te Ouderkerk aan den IJssel.
Er zijn sinds de start natuurlijk wel een aantal zaken veranderd. Wat niet veranderd is is de doelstelling van TCO. Voor ons blijft plezier in de tennissport voorop staan. We zijn dus geen prestatiegerichte vereniging. Niet alle ca. 190 senior- en ca. 35 jeugdleden zijn allemaal even nauw betrokken bij de club, maar er is toch een flinke kern van leden die met enthousiasme meedoet aan de verschillende activiteiten. Onze doelstellingen tennisplezier en gezelligheid halen we dus meestal met gemak. Door de bescheiden contributiebijdrage wordt van alle leden enige zelfwerkzaamheid verwacht. Ieder seniorlid draait dus mee in het barrooster en is gemiddeld 2 x per jaar aan de beurt om een bardienst te draaien.
We houden op die manier niet alleen de contributie aan de lage kant, het barroostersysteem levert ook een bijdrage aan de “inburgering” van nieuwe leden. Leden kunnen ook nog op andere wijze actief zijn binnen de vereniging. Zij kunnen bijvoorbeeld zitting nemen in één van de vaste commissies zoals de jeugd-, toernooi-, onderhouds- of barcommissie. Maar ook de tijdelijke commissies, die zich bijvoorbeeld bezig houden met een lustrum of ander evenement, worden door “gewone” leden bemenst.
Hoofdvestiging
Kerkweg 87b
2935 AH Ouderkerk aan den IJssel
0180682107
sport; tennis

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.