TANDEM Transmuraal Netwerk Midden-Holland

De casemanagers van TANDEM kunnen via verwijzing van de huisarts ingezet worden voor diagnostiek, coördinatie en begeleiding. De casemanager stelt een behandelplan op en stemt dit af met de huisarts. De casemanager zorg voor coördinatie en uitvoering van het plan. De huisarts blijft hoofdbehandelaar van de patiënt.

Het adviesteam dementie biedt diagnostiek en advies en bestaat uit:
•Specialist ouderen geneeskunde
•GZ psycholoog
•Sociaal geriater
•Verpleegkundig Specialist
•Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

De huisarts en/of de casemanager kan het adviesteam dementie inzetten voor diagnostiek en advies. De specialist ouderengeneeskunde is de eerste aanspreekpersoon van het adviesteam en beantwoordt de vraag zo mogelijk. Zonodig brengt hij/zij het adviesteam bij elkaar. Leden van het adviesteam kunnen een rol hebben in de voorgestelde behandelinterventies. Monitoren, terugkoppeling en voortgang hiervan is een taak van de casemanager. De huisarts houdt de eindverantwoordelijkheid in de thuissituatie.

Hoofdvestiging
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda
06 100 100 15
dementie; casemanager; respijtzorg; begeleiding aan huis; begeleiding thuis; adviesteam dementie;

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.