’t Veerhuys (Leger des Heils)

’t Veerhuys biedt een menswaardig bestaan aan dak- en thuislozen die zowel een psychiatrisch als verslavingsprobleem hebben en die als gevolg daarvan elders geen of onvoldoende hulp, onderdak of huisvesting kunnen krijgen. Verwijzing geschiedt door GGZ-instellingen bij het CIZ.

Hoofdvestiging
Livingstonelaan 52
2803 EL Gouda
0182-546022 of 010-2070511 (Frontoffice)
Beschermd wonen; begeleiding; psychiatrie; verslaving; opvang; daklozen; thuislozen

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.