Stichting Sport is Baas

Sport is Baas bestaat om elke basisscholier een lichamelijke opvoeding te bieden. Die opvoeding biedt kansen voor elke scholier op ontplooien en ontdekken. Ontplooien van zichzelf als mens met een lichaam met een hart, longen en ledematen en dus op meer gericht dan alleen het hoofd met hersens. De basisscholier wordt in het bewegingsonderwijs gestimuleerd in het ontdekken van zich zelf als beweger, sporter en saamhorig en gezond mens.
Zonder stoel en tafel kan het kind ontdekken en ontplooien op een andere manier dan in het lokaal. Ontdekken van zichzelf, eigen kunnen en eigen kracht en coördinatie; ontdekken van grenzen, regels en acceptatie. Ontplooien van sociale cohesie, saamhorigheid, wij-gevoel, eerbied, discipline en ambities.

Stichting Sport is Baas zet zich in voor deskundige, veilige en gezonde begeleiding bij lichamelijke opvoeding van alle Nederlandse basisschoolleerlingen door te beginnen bij de basisscholieren in de Krimpenerwaard. Stichting Sport is Baas heeft als doel kansen te bieden op verplicht vakkundig bewegingsonderwijs aan leerlingen van basisscholen waarin dat verplichte onderwijs in omvang of vakkundigheid van begeleiding wegens geldgebrek ontbreekt. Vakkundigheid van onderwijs wordt door Stichting Sport is Baas gewaarborgd door te doen doceren door ervaren docenten gediplomeerd aan de ALO, afkorting voor Hbo-opleiding aan Academie voor Lichamelijke Opvoeding.

Locatie;
Nijverheidsweg 58
2821 AZ Stolwijk

Locatie zoals hieronder weergegeven (Kleine Haven) klopt niet meer.

Hoofdvestiging
Kleine Haven 1
2851 BP Haastrecht
0614366444
Onderwijs; PO; OBS; lichamelijke opvoeding; bewegingsonderwijs

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.