Stichting De Dansloods

De Dansloods gaat met met haar projecten de uitdaging aan om, middels danseducatie, vakoverstijgend leren in het primair onderwijs te bevorderen.

Wij bieden educatieve dansvoorstellingen, workshops en deskundigheidsbevordering trajecten aan. Zo waarborgen wij cultuuronderwijs op elke onderwijsinstelling en voor ieder kind om de toekomst van het cultuuronderwijs in Nederland te professionaliseren, zoals de overheid dit beoogt, Daarbij zijn de kennismaking met dans, het ontwikkelen van de 21st century skills en bewegend- en vakoverstijgend leren de speerpunten van de Dansloods. In de regio Midden-Holland, en met name in het Groene Hart, onderscheid De Dansloods zich hiermee van andere danseducatie-instellingen.

Locatie:
Hoogstraat 39
2851 BB Haastrecht

Hoofdvestiging
0619474433
cultuur; dans; basisonderwijs; cultuuronderwijs; cultuureducatie; kunsteducatie; danseducatie; dansvoorstelling; dansvoorstellingen; kleutervoorstelling

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.