Jeugdpreventieteam GGD Hollands Midden

Het Jeugd Preventie Team (JPT) begeleidt jongeren tot 18 jaar, die in aanraking zijn gekomen met de politie.
De redenen daartoe zijn uiteenlopend. Het kan komen door problemen in de thuissituatie, op school en/ of sociale omgeving. Het kan ook zijn dat een jongere verdacht wordt van een strafbaar feit.

De begeleiding is bestemd voor jongeren:

  • waar zorgen over bestaan, bijvoorbeeld: slachtoffers van pesten of groepsdruk;
  • die zorgelijk gedrag vertonen, bijvoorbeeld: spijbelen, weglopen, alcoholmisbruik;
  • die lichte strafbare feiten plegen, bijvoorbeeld: winkeldiefstal, vernieling, overlast;

Jongeren aanmelden is voorbehouden aan de politie en de instanties Veilig Thuis, Halt en Bureau Leerplicht. Het doel is om eventuele zorgen af te wenden ofwel herhaling van crimineel gedrag te voorkomen.

Hoofdvestiging
Nieuwe Gouwe O.Z 2
2801 SB Gouda
088 - 9647527
jongeren; overlast; spijbelen; pesten; alcoholmisbruik
Maandag08:30-17:00
Dinsdag08:30-17:00
Woensdag08:30-17:00
Donderdag08:30-17:00
Vrijdag08:30-17:00

Marjolein Willemsen

Kleinschalige praktijk voor basis-GGZ en orthopedagogiek, gezinstherapie, voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen. Naast algemene psychologische behandeling, extra expertise in echtscheidingsproblematiek en in eetstoornissen bij jongeren.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.