ParaMedischCentrum Lek & Yssel

Het ParaMedisch Centrum (PMC) is een samenwerkingsverband bij u in de buurt dat zich tot doel stelt om optimaal contact en afstemming tussen zorgverleners onderling en met cliënten te realiseren. Handelen volgens een multidisciplinaire aanpak betekent een betere aansluiting van het behandeltraject op de hulpvraag. Zowel de start als het verloop van een behandeltraject is op deze wijze voor de cliënt effectief en efficiënt. Er wordt niet vanuit het aanbod gewerkt maar vraaggestuurd. Door een brede deskundigheid in te zetten wordt er eerder gesignaleerd en kan een probleem sneller aangepakt worden.

Hoofdvestiging
IJsseldijk 198
2924 AW Krimpen aan den IJssel
0180594101
diëtiek; ergotherapie; fysiotherapie; kinderen; volwassenen; logopedie; podotherapie; psychologie/orthopedagogiek; GGZ-begeleiding

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.