Multifunctioneel Centrum Het Kompas, Leger des Heils

Het Kompas biedt huisvesting, verzorging en begeleiding aan dak- en thuislozen in de regio Midden-Holland.

Hoofdvestiging
0182 551375
huisvesting; daklozen; verzorging; crisisopvang; wonen; maatschappelijke opvang; eenzaamheid; geestelijke verzorging; psychische problemen; verslaving; wonen; huisvesting;

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.