Meldpunt Zorg en Overlast

Meldpunt voor mensen die een melding willen maken van zorgen (over iemand) of overlast (van iemand) in hun omgeving. Dit betreft mensen die zorg nodig hebben terwijl ze dat zelf niet beseffen of vinden en mensen die (vaak vanuit ziekte) overlast veroorzaken en eigenlijk hulpverlening nodig hebben. Mensen die zelf de weg naar hulp niet weten te vinden.

Heeft u te maken met iemand die hulp mijdt of denkt u dat er sprake is van complexe problemen? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorg en Overlast . Als het nodig is zorgen wij dat er passende hulp op gang komt, om te voorkomen dat situaties uit de hand lopen. U kunt ons ook bellen voor advies.

Hoofdvestiging
088 3083535
procesregisseur; complexe problematiek; zorgmijders; overlast; ernstige zorgen; huiselijk geweld;

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.