Huurdersvereniging Ons Belang, Krimpen aan de Lek

Huurdersvereniging Ons Belang Krimpen aan de Lek houdt zich bezig met het beleid op het gebied van huurwoningen. Zij functioneert onafhankelijk en zelfstandig, vertegenwoordigt de huurders en behartigt de belangen van haar leden. HVOB is geen klachtenbureau. Voor klachten belt u rechtstreeks met QuaWonen in Bergambacht. Als u daar niet goed wordt geholpen of u blijft klachten houden kunt u zich tot ons wenden. HVOB maakt gebruik van haar advies- en instemmingsrecht. Als belangenbehartiger van de huurders hebben wij een overeenkomst met de directie van QuaWonen waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd.

Hoofdvestiging

2931 TH Krimpen aan de Lek
0180518744
belangenbehartigen van de huurders

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.