Homerun, Humanitas Midden-Holland

Homerun begeleidt mensen tussen de 17 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking en/of een psychische stoornis en multiproblematiek. We ondersteunen hen bij het vinden van oplossingen waarin zij uiteindelijk zelf de regie hebben. Het doel van de begeleiding is om mensen zo zelfredzaam mogelijk in de maatschappij te laten functioneren.

Aanpak

In een traject van 1 jaar wordt de cliënt, door een gestructureerde aanpak, op meerdere gebieden ondersteund en begeleid. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar passende dagbesteding of ondersteuning bij het vinden van structuur en het vergroten van het zelfvertrouwen. Daarbij pakken we ook de problemen aan op het gebied van schulden en criminaliteit. Zo zorgen wij dat het ene probleem de oplossing van het andere probleem niet in de weg staat. Als er na Homerun nog hulpvragen over blijven is er een ambulant traject mogelijk.

Ons team

Ons team bestaat uit gedreven en creatieve professionals die gelijkwaardigheid voorop hebben staan. Ons kantoor bevindt zich in Gouda en ons werkgebied omvat alle gemeenten van Midden Holland. Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Hoofdvestiging
Bernadottelaan 170
2806 JR Gouda
030-6005170
LVB, 18-; 18+; multiproblematiek; multiproblemen1; meervoudige problemen; meervoudige problematiek; schulden; verslaving; criminaliteit; loverboys; ambulante onndersteuning; ambulante hulpverlening

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.