Historische vereniging Ouderkerk op d’IJssel

De oprichting

Uit een expositie over “7 eeuwen binnenvaart”, in 1998 in Ouderkerk a/d IJssel gehouden ontstond bij de organisatoren het initiatief om een historische vereniging op te richten, die zich niet alleen zou bezig houden met de binnenvaart, maar ook met de historie van het dorp in de breedste zin van het woord.

In februari 1999 was de oprichting een feit en sindsdien is de vereniging actief bezig geweest met haar doelstellingen gestalte te geven.

Doelstellingen
– het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van Ouderkerk aan den IJssel;
– het vastleggen van die kennis in onder andere het ledenblad “Op d’IJssel”;
– het stimuleren en het uitvoeren van studies en onderzoeken op historisch gebied;
– het stimuleren van het behoud en de bescherming van historische bebouwing, monumenten, objecten van geschiedenis en kunst;
– het beheren van een kleine expositieruimte met wisselende tentoonstellingen.

Motto

Houd(t) Ouderkerks historie levend

Openingstijden
Voor de Oudheidskamer :
Dorpsstraat 19, 2935AB Ouderkerk aan den IJssel
Elke 2de en 4de zaterdag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.
Zie de website : www.hvouderkerck.nl

Locatie: Uiterwaard 75, 2841BL Moordrecht
Locatie zoals hieronder weergegeven (Wulp 23) klopt niet meer.

Hoofdvestiging
De Wulp 23
2935 VC Ouderkerk aan Den IJssel
0182372325
geschiedenis; dorp; streek; erfgoed; historie; archief; cultuur; monumenten; archeologie

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.