De Klup Stolwijk

De Klup biedt ondersteuning en activiteiten op het gebied van vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke beperking.
Deelnemers wonen veelal in een woonvoorziening en krijgen de zorg en begeleiding die bij hen past. De één is in veel zaken afhankelijk van de aandacht van een begeleider, de ander kan zich beter redden in het dagelijks leven. Net zó is het in de werksituatie: veel deelnemers van De Klup bezoeken overdag een activiteitencentrum, anderen hebben een meer zelfstandige werkplek gevonden.
In alle gevallen geldt, als je het lastig vindt om in je vrije tijd dingen te ondernemen en mensen te ontmoeten, kun je bij De Klup terecht.
De Klup organiseert een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten, waarvan een groot deel plaatsvindt in de eigen Kluphoeve aan de Bloemendaalseweg 68 in Gouda. Het werkgebied van De Klup omvat de regio Midden-Holland.
De activiteiten onderscheiden zich van elkaar door karakter, niveau en leeftijd van de deelnemers, en door het team van (vrijwillige) medewerkers dat achter een activiteit staat. Naast vrijetijdsactiviteiten biedt De Klup ook (alternatieve) vormen van dagbesteding.
De Klup is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Binnen het aanbod van De Klup valt ook een categorie activiteiten die gepresenteerd worden onder de noemer SamSam. Deze activiteiten zijn voor meer zelfstandige deelnemers en vinden veelal plaats op de locatie van SamSam aan de Bleulandweg 1c in Gouda (nevenvestiging).
De Klup laat activiteiten uitstralen naar de wijk, om deelname aan de samenleving bij een ieder te bevorderen.

Hoofdvestiging
Kerspelpad 1
2821 ZA Stolwijk
0182539677
Woensdag19:00 - 21:00

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.