De Bron School met de Bijbel Gouderak

De Bron is een protestants-christelijke basisschool, die gehuisvest is in  gebouw Het Rak in Gouderak.
We geven onderwijs aan basisschoolkinderen vanuit onze identiteit en hebben veel aandacht voor samenwerking met ouders en voor het pedagogisch klimaat op school. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt ondersteund met behulp van De Kanjertraining.

Hoofdvestiging
J. Huurmanlaan 10
2831 Gouderak
0182372575
onderwijs; basisonderwijs; school; basisschool

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.