Agathos Ambulante Hulpverlening

Agathos hulpverlening biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen.

Wij bieden hulpverlening die bestaat uit begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. De begeleiding varieert van een ‘steuntje in de rug’ tot een intensief hulpverleningstraject. Denk hierbij ook aan de inzet van Nieuwe Autoriteit & Geweldloos Verzet, en aan de SCHIP-aanpak (zie voor meer informatie onze website). Ons uitgangspunt is altijd de persoonlijke situatie en de mogelijkheden en vaardigheden die de ander heeft.

Wij werken met deskundige hulpverleners die zich dagelijks inzetten voor het vergroten van de zelfredzaamheid van hun cliënten. We doen dit vanuit de oplossingsgerichte methodiek. Hierbij betrekken zij zoveel als mogelijk het sociale netwerk en werken ze samen met andere betrokken partijen.

Vanuit een christelijke visie bieden wij zorg en hulpverlening aan iedereen met een hulpvraag die aansluit bij ons hulpaanbod, ongeacht de levensovertuiging.

Hoofdvestiging
0900 22 44 777
Begeleiding Hulpverlening Jeugdhulpverlening Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet SCHIP-aanpak Netwerk Gezinnen Kinderen Jongeren Volwassenen Psychiatrie LVB

Nog geen Professionals.

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.