Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard

De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard is per 1 januari 2015 benoemd door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek. De Adviesraad, bestaande uit  een enthousiaste groep inwoners uit de gemeente Krimpenerwaard. heeft de werkzaamheden overgenomen van de WMO-raden die in de voormalige gemeenten actief waren.

De Adviesraad adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard over alles wat te maken heeft met het Sociaal Domein, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet en de Jeugdwet. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van die wetten. De Adviesraad is lid van Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

In de nieuwe wetten is vastgelegd dat gemeenten burgers moeten betrekken bij het voorgenomen beleid sociaal domein. De gemeente Krimpenerwaard doet dit met de Adviesraad Sociaal Domein. In de verordening is de werkwijze vastgelegd.  De Adviesraad zal de uitvoering van die wetten in de gemeente volgen. Speciale aandacht heeft de Adviesraad voor de ontwikkelingen en de evaluaties van die uitvoering.

Per 1 januari 2015 zijn alle formele regelingen binnen de gemeente(n) vastgesteld. De praktijk zal nu moeten leren of de wijze waarop het één en ander geregeld is, ook naar tevredenheid werkt. Als Adviesraad willen we die ontwikkelingen op de voet volgen en kennis nemen van de zaken die goed lopen, maar óók van de zaken die niet goed lopen. Op basis daarvan kunnen we onze rol als adviseur van het gemeentebestuur zo goed mogelijk vervullen.

De adviesraad wil daarom graag in  contact komen met inwoners van gemeente Krimpenerwaard. We doen dat onder andere door middel van vaste contactpersonen van bijvoorbeeld sportclubs, kerken, zorginstellingen en loketten.

Hoofdvestiging

2821 Krimpenerwaard
adviesraad; advies; sociaal domein; WMO; Wet maatschappelijke ondersteuning; Participatiewet; Jeugdwet; gemeente; wetten;

Nog geen Organisaties.

Is de informatie voor uw organisatie niet compleet? Dan kunt u de ontbrekende informatie bij ons aandragen.