't Huis van Noord

Hoofdvestiging
Door een plek te creëren, voor jongeren, ouderen oftewel voor alle bewoners van Noord in een buurthuis met de naam ’t Huis van Noord, leveren we een bijdrage aan het verbeteren van het wonen en samenleven in de levendige wijk Noord van Schoonhoven. In de visie van de Stichting bouwen de inwoners van Noord - […]

't Veerhuys (Leger des Heils)

Hoofdvestiging
't Veerhuys biedt een menswaardig bestaan aan dak- en thuislozen die zowel een psychiatrisch als verslavingsprobleem hebben en die als gevolg daarvan elders geen of onvoldoende hulp, onderdak of huisvesting kunnen krijgen. Verwijzing geschiedt door GGZ-instellingen bij het CIZ.

Accordeonvereniging Accordeonata

Hoofdvestiging
Wij zijn een bruisende accordeonvereniging in het hart van Lekkerkerk met een leeftijdsgroep variërend van 15 tot 80 jaar. Op maandagavond hebben wij onze repetitieavonden in de kerk in de Emmastraat. Hier doen wij onze voorbereidingen voor optredens en concerten. Ons motto is gezellig samen zijn en muziek maken en dit is dan ook onze […]

Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard

Hoofdvestiging
De Adviesraad Sociaal Domein Krimpenerwaard is per 1 januari 2015 benoemd door wethouder Lavinja Sleeuwenhoek. De Adviesraad, bestaande uit  een enthousiaste groep inwoners uit de gemeente Krimpenerwaard. heeft de werkzaamheden overgenomen van de WMO-raden die in de voormalige gemeenten actief waren. De Adviesraad adviseert - gevraagd en ongevraagd - het college van B&W van de gemeente Krimpenerwaard […]

Agathos Ambulante Hulpverlening

Hoofdvestiging
Agathos hulpverlening biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen. Wij bieden hulpverlening die bestaat uit begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. De begeleiding varieert van een ‘steuntje in de rug’ tot een intensief hulpverleningstraject. Denk hierbij ook aan de inzet van Nieuwe Autoriteit […]

Agathos Thuiszorg

Hoofdvestiging
Heeft u na een ziekenhuisopname thuiszorg nodig? Moet er verpleegkundige hulp worden ingezet of lukt het niet meer zelfstandig te douchen of uw huishouden zelf te doen? Onze medewerkers zijn er graag voor u. Afhankelijk zijn of worden is niet gemakkelijk. Thuiszorg kan u helpen uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Wij kijken altijd samen […]

Aikido Wago No Michi Krimpenerwaard

Hoofdvestiging
Aikido is een krijgskunst, die per definitie gericht is op de-escalatie. Het gaat bij Aikido om het controleren en neutraliseren van de aanval en niet om het leren uitschakelen van de tegenstander (dualiteit). Aikido kent geen aanvalstechnieken, zoals andere krijgskunsten die kennen. De confrontatie met de partner wordt niet gezocht. Ook als men aangevallen wordt, moet een […]

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad

Hoofdvestiging
Begeleiding en ondersteuning bij vragen op het gebied van: Gezin & Opvoeding Verlies & Rouw Ruzie & Geweld Geld & Werk Relatie & Huwelijk Maatschappelijk werk is een lokale basisvoorziening, is zonder kosten en voor iedere inwoner beschikbaar. Kwadraad maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk aan in de Krimpenerwaard.  Daarnaast biedt Kwadraad ook groepswerk aan: […]

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad, locatie Bergambacht

Nevenvestiging
Begeleiding en ondersteuning bij vragen op het gebied van: Gezin & Opvoeding Verlies & Rouw Ruzie & Geweld Geld & Werk Relatie & Huwelijk Maatschappelijk werk is een lokale basisvoorziening, is zonder kosten en voor iedere inwoner beschikbaar. Kwadraad maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk aan in de Krimpenerwaard.  Daarnaast biedt Kwadraad ook groepswerk aan: […]

Algemeen Maatschappelijk Werk Kwadraad, locatie Krimpen aan de Lek

Nevenvestiging
Begeleiding en ondersteuning bij vragen op het gebied van: Gezin & Opvoeding Verlies & Rouw Ruzie & Geweld Geld & Werk Relatie & Huwelijk Maatschappelijk werk is een lokale basisvoorziening, is zonder kosten en voor iedere inwoner beschikbaar. Kwadraad maatschappelijk werk biedt ook schoolmaatschappelijk werk aan in de Krimpenerwaard.  Daarnaast biedt Kwadraad ook groepswerk aan: […]