ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, begeleiding, dagbesteding en wonen. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. We doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En ook voor mensen met psychiatrische problematiek zoals ADHD en Autisme.

Voorbeelden van Begeleiding:
•Begeleiding van kinderen en pubers (individuele doelen)
•Werken aan de zelfredzaamheid
•Hulp bij zelfstandig wonen
•Ondersteunen bij post en financiën
•Hulp bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
•Hulp bij het maken van een dagplanning
•Uitbreiden van het netwerk
•Ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij

Voorbeelden van Behandeling:
•Versterken van de opvoedvaardigheden in verband met de beperking van de ouder(s) of kind
•Uitleg over de beperking en hoe daar mee om te gaan.

ASVZ Ondersteuning Thuis

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, begeleiding, dagbesteding en wonen. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. We doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En ook voor mensen met psychiatrische problematiek zoals ADHD en Autisme.

Voorbeelden van Begeleiding:
•Begeleiding van kinderen en pubers (individuele doelen)
•Werken aan de zelfredzaamheid
•Hulp bij zelfstandig wonen
•Ondersteunen bij post en financiën
•Hulp bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
•Hulp bij het maken van een dagplanning
•Uitbreiden van het netwerk
•Ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij

Voorbeelden van Behandeling:
•Versterken van de opvoedvaardigheden in verband met de beperking van de ouder(s) of kind
•Uitleg over de beperking en hoe daar mee om te gaan.

B.J.M. Hellman Psycholoog

De behandeling wordt afgestemd op uw klachten, vragen en wensen. In het eerste gesprek bespreken we uw probleem. Soms vindt diagnostiek plaats door middel van psychologische tests of vragenlijsten, om uit te zoeken welke behandeling voor u geschikt is. Ook bespreken we het doel en de duur van de behandeling. U weet daardoor goed wat u tijdens de behandeling te wachten staat.

Daarna werken we stapsgewijs aan de aanpak van het probleem. Vaak krijgt u oefeningen en tips mee voor thuis of op het werk.  De behandeling duurt over het algemeen 5 tot maximaal 12 gesprekken.

Sinds kort maakt runningtherapie deel uit van mijn behandelaanbod. Runningtherapie is een effectieve behandeling van psychische klachten als somberheid, angst, een lusteloos gevoel, vermoeidheid, paniekgevoelens of stress. Als onderdeel van een behandeling naast bijvoorbeeld onderzoek, gesprekken, oefeningen en opdrachten. Of als een behandeling op zich.

Weggeefhoek Krimpenerwaard

Anderhalf jaar geleden is de Weggeefhoek Krimpenerwaard opgericht op facebook.

Deze ‘hoek’ is inmiddels uitgegroeid naar ruim 3000 leden en is bedoeld voor alle inwoners van de geografische Krimpenerwaard waartoe ook Krimpen aan den IJssel behoord.

Er staan gemiddeld 1000 advertenties (foto’s met begeleidende tekst) op deze hoek die grotendeels bestaan uit artikelen die door onze leden en/of beheer geplaatst zijn. De naam van deze hoek geeft aan dat deze spullen uiteraard gratis zijn.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld levensmiddelen, speelgoed, boeken, kleding en meubilair. Kortom, alles wat nog netjes, schoon en/of houdbaar is kan worden geplaatst.

Ieder lid kan reageren op een advertentie en de gever bepaalt zelf of ze het weggeven door te kiezen/ loten of dat het naar de eerste gaat die reageert. Kiezen/loten heeft als voordeel dat iedereen gelijke kansen heeft.

Als iemand gekozen wordt kan er via een persoonlijk bericht worden afgesproken om het op te halen.

Naast hergebruiken is onze doelstelling de saamhorigheid te vergroten en de leefomgeving in de Krimpenerwaard beter te maken. Zo zijn er ook al mooie contacten/vriendschappen ontstaan dankzij deze “facebookhoek “ en leren mensen hun buurt beter kennen.

Er is een Sociale Kaart geplaatst voor leden die in financiële moeilijkheden verkeren. Zij kunnen hieruit opmaken waar ze terecht kunnen voor hulp bij andere instanties buiten onze hoek. Voor de laagste inkomens zijn er veel initiatieven alleen zijn ze soms moeilijk te vinden.

De groep mensen die qua inkomen net boven deze inkomensgrens en daardoor buiten alle regelingen etc. valt is een groep die de Weggeefhoek Krimpenerwaard graag extra ondersteuning wil geven. Hierdoor wordt hopelijk voorkomen dat er daadwerkelijke problemen ontstaan. Het verschil tussen deze twee inkomens is niet zo groot maar door alle regelingen die er getroffen zijn voor de laagste inkomens wordt het verschil wel groter gemaakt.

Voor alle doelgroepen worden er regelmatig acties, zoals het sparen van boodschappenzegels en het maken van kerstpakketten, gehouden zodat iedereen aan bod komt maar zoals eerder gezegd in het bijzonder de groep die net buiten alle regelingen valt en wel een extraatje kunnen gebruiken. Deze acties worden mogelijk gemaakt door de vrijgevigheid van onze leden en andere inwoners van de Krimpenerwaard.

Ook worden er prijsvragen door beheer en/of leden geplaatst waaraan alle leden mee kunnen doen. Hier zijn leuke prijsjes mee te winnen.

Uiteraard mag iedereen op de geplaatste artikelen reageren mits er anders aangegeven is door de gever.

Deze hoek heeft inmiddels meer dan 3000 leden, iedere inwoner van de Krimpenerwaard boven de 18 jaar is welkom om lid te worden.

Wij zijn te vinden op:

facebook onder de groep/naam met ruim 3000 leden :Weggeefhoek Krimpenerwaard

via email: weggeefhoekkrimpenerwaard@kpnmail.nl

 

 

 

 

ParaMedischCentrum Lek & Yssel

Het ParaMedisch Centrum (PMC) is een samenwerkingsverband bij u in de buurt dat zich tot doel stelt om optimaal contact en afstemming tussen zorgverleners onderling en met cliënten te realiseren. Handelen volgens een multidisciplinaire aanpak betekent een betere aansluiting van het behandeltraject op de hulpvraag. Zowel de start als het verloop van een behandeltraject is op deze wijze voor de cliënt effectief en efficiënt. Er wordt niet vanuit het aanbod gewerkt maar vraaggestuurd. Door een brede deskundigheid in te zetten wordt er eerder gesignaleerd en kan een probleem sneller aangepakt worden.