ASVZ

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, begeleiding, dagbesteding en wonen. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. We doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En ook voor mensen met psychiatrische problematiek zoals ADHD en Autisme.

Voorbeelden van Begeleiding:
•Begeleiding van kinderen en pubers (individuele doelen)
•Werken aan de zelfredzaamheid
•Hulp bij zelfstandig wonen
•Ondersteunen bij post en financiën
•Hulp bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
•Hulp bij het maken van een dagplanning
•Uitbreiden van het netwerk
•Ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij

Voorbeelden van Behandeling:
•Versterken van de opvoedvaardigheden in verband met de beperking van de ouder(s) of kind
•Uitleg over de beperking en hoe daar mee om te gaan.

ASVZ Ondersteuning Thuis

ASVZ is er voor iedereen met een verstandelijke beperking: jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling, begeleiding, dagbesteding en wonen. We focussen ons nadrukkelijk op wat een cliënt, zo veel mogelijk met hulp uit zijn netwerk, wél kan. We doen dat op allerlei vlakken: welzijn, wonen, dagbesteding, financiën en relaties. Onze ondersteuning is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

En ook voor mensen met psychiatrische problematiek zoals ADHD en Autisme.

Voorbeelden van Begeleiding:
•Begeleiding van kinderen en pubers (individuele doelen)
•Werken aan de zelfredzaamheid
•Hulp bij zelfstandig wonen
•Ondersteunen bij post en financiën
•Hulp bij het vinden van een zinvolle vrijetijdsbesteding en/of dagbesteding
•Hulp bij het maken van een dagplanning
•Uitbreiden van het netwerk
•Ondersteunen bij het deelnemen aan de maatschappij

Voorbeelden van Behandeling:
•Versterken van de opvoedvaardigheden in verband met de beperking van de ouder(s) of kind
•Uitleg over de beperking en hoe daar mee om te gaan.

Steunpunt Midden-Holland

Vrijwilligers zijn er voor u en uw mantelzorgers thuis of in een van onze hospices.
Mensen sterven het liefst in alle rust thuis. En dat kan als de mantelzorger tijdig steun krijgt. Onze vrijwilligers geven mensen voor wie sterven dichtbij is, de rust om zich daaraan over te geven. Zij doen dat met liefde en persoonlijke aandacht.
We bieden deze steun in de rug bij u thuis of in het wooncentrum waar u woont. Als het niet mogelijk is om thuis te blijven, dan kunt u terecht in een van onze twee hospices in Gouda of Waddinxveen.

Openingstijden: 24/7

Adres:
Ridder van Catsweg 67
2803 NA Gouda

Atelier De Zwaan

Atelier De Zwaan – Centrum voor dagbesteding en activering

Atelier De Zwaan biedt dagbesteding en activering aan vanaf 18 en met een zorgindicatie vanuit Wmo of WLZ. De Zwaan is er voor mensen die (soms tijdelijk) niet kunnen werken, maar die wel graag actief bezig willen zijn. Onze specialisatie is het begeleiden van mensen met leer- en/of gedragsproblemen en voor mensen met een GGZ achtergrond.

We bieden op onze textiel (ambachten)-, schilder en keramiekatelier veel mogelijkheden. Zo werk je aan je persoonlijke doelen, kun je elkaar inspireren en worden er ware kunstwerken gemaakt. Creatieve ervaring is niet nodig, onze zorg en kunstspecialisten staan klaar om je te ondersteunen. Voor iedereen is er wat te doen en wat te leren. Het programma binnen de diverse ateliers zijn afwisselend en op maat te maken.
Andere dagbestedingsmogelijkheden
Naast de creatieve ambachten biedt De Zwaan ook andere dagbestedingsmogelijkheden aan. Bij De Zwaan is er altijd wel iets te doen, denk bijvoorbeeld aan ondersteunende diensten zoals catering, tuin en moestuin bijhouden en bewerken en schoonmaakwerkzaamheden.
Vanaf 1 januari opent De Zwaan samen met Promen (sociale werkplaats) Kringloop Capelle aan den IJssel. Hier worden oude meubels en woonaccessoires in een nieuw jasje gestoken om zo weer een nieuw tweede leven te geven. Ook hier is ruimte om te werken aan creativiteit en persoonlijke doelen.
Senioren
Atelier De Zwaan biedt ook dagbesteding aan mensen vanaf 60 jaar met een lichamelijke of andere beperking. Wij hanteren hierin geen bovengrens. Het aanbod is bedoeld voor senioren die graag meer sociale contacten willen hebben en een zinvolle dagbesteding buitenshuis.

Lees meer op www.dagbestedingdezwaan.nl

Impegno

Individuele begeleiding.

Voor wat voor klachten kunt u bij ons terecht?
Groeiende schulden
Geen overzicht in de financiële situatie en/of de administratie
Het ontbreken van een steunend sociaal netwerk
Moeite met het vinden van een baan of andere vorm van daginvulling
Moeite met zelfstandig wonen zoals het vinden of behouden van een huis en het onderhouden van de woning
Psychische problemen waarbij het onvoldoende lukt om hiervoor de juiste hulp te vinden

Wat voor soort individuele begeleiding bieden wij?

Wij bieden begeleiding op de volgende acht levensgebieden; huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding.

Jeugd
impegno is een GGZ-instelling en biedt ambulante hulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders bij (vermoeden van) psychische/psychiatrische problemen.
Ontwikkelt je kind zich “anders” dan verwacht?
Ben je vaak boos, bang of somber?
Maak je je zorgen om het gedrag van je kind en wil je weten waar dit vandaan komt?
Kun je je niet concentreren op school?
Of loopt het niet lekker in contact met anderen?
Voel je je vaak onzeker over jezelf? Weet je niet goed wie je bent en wat je wilt?
Voel je je al lange tijd rot? Denk je vaak terug aan nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek en van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is aan onderzoek en behandeling.
Gezinsondersteuning staat voor gezinsgerichte benadering in de thuissituatie. De ontwikkeling van het kind of de jongere in een zo optimaal mogelijke omgeving staat centraal. impegno biedt ambulante hulp aan gezinnen gericht op versterken van de eigen kracht, het betrekken van het netwerk en vroegtijdig, laagdrempelige hulp bieden om zorgen in de toekomst te voorkomen.

 

 

Voor wat voor klachten kan je bij ons terecht?

Ervaar je dat opvoeden niet vanzelf gaat?
Heb je het gevoel de regie over je kind kwijt te zijn?
Heb je moeite structuur in je gezin aan te brengen
Heb je moeite met begrijpen en ondersteunen van je kind?
Ben je onzeker over je manier van opvoeden?
Is er veel ruzie in huis en voel je je machteloos?
Loopt het thuis vaak spaak en lukt het niet om dit te veranderen?

Laat ons meedenken en helpen!
We beginnen met een intakegesprek. Van daaruit bekijken we in overleg wat er nodig is.

PHHaastrecht

Psychologische Hulpverlening Haastrecht-Oudewater-Montfoort-Gouda-Reeuwijk-Waddinxveen-Berkenwoude is een psychologenpraktijk waar leestips, handvatten, gesprekken en behandeling wordt aangeboden aan mensen (kinderen en volwassenen) met klachten op het psychologische of sociaal- emotionele vlak.

 

Doesburg muziekpraktijk

Gediplomeerde viooldocente Natasja van Doesburg geeft vioolles en altvioolles in Gouda en Krimpen aan de Lek.

De klassieke lesmethode vormt de basis voor het vioolonderwijs van Natasja.

Individuele lessen geven de leerling een stevige ondergrond. De privélessen scheppen de mogelijkheid om een hoog niveau te bereiken.

Resultaatgericht lesgeven staat centraal in de lessen. Dit echter wel met behoud van speelplezier en enthousiasme!

Kinderen leren spelenderwijs vioolspelen. Kennis van het notenschrift is niet nodig.

Natasja geeft ook kleuterviool.

Volwassenen kunnen nog prima met vioolles starten op latere leeftijd.
Omdat volwassenen anders leren dan kinderen kan het leren juist snel gaan. Motivatie en bewust luisteren kunnen een pre zijn, als je als volwassene viool wilt leren spelen.

Vioollerares Natasja leidt ook op voor het toelatingsexamen conservatorium. Zie verdere informatie hierover op het linker uitklapmenu.
Ook kandidaten voor de Schumann-academie kunnen bij haar terecht.

Gemiva-SVG Groep Krimpenerwaard

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen met een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. We ondersteunen iedereen die op eigen kracht (nog) niet zelfstandig kan meedoen in de samenleving. We gebruiken onze expertise zodat cliënten zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Dit kan in hun eigen woon- of werkomgeving, op school of op een van onze locaties.

Zorg en ondersteuning is maatwerk. Hoewel we bestaande vormen van zorg beschrijven, zijn er allerlei varianten mogelijk en is het zorgaanbod steeds in ontwikkeling. Onze zorgbemiddelaars zijn gespecialiseerd in het vinden van passende ondersteuning. Daarnaast kunnen ze helpen bij allerlei praktische zaken rondom het aanvragen van zorg.

Stichting De Kring

Mensen bij elkaar brengen. Dat is ons doel.

Stichting De Kring Gouda is een Goudse vrijwilligersorganisatie die praktische hulp verleent aan die inwoners van Gouda en omstreken die dat kunnen gebruiken. De vormen van de hulp die Stichting De Kring Gouda biedt, zijn net zo divers als de achtergronden van onze vrijwilligers. Zo ondersteunen onze vrijwilligers mensen bij het voeren van moeilijke gesprekken (met organisaties zoals jeugdzorg, de gemeente en de school), bij het invullen van belastingformulieren, het schrijven van bezwaarschriften, bij het vinden van advocaten, maar ook het bemiddelen in geval van schulden. Daarnaast begeleiden onze vrijwilligers ook praktische huishoudelijke hulp in en rondom het huis. Onze vrijwilligers zijn juristen, gediplomeerde hulpverleners en ervaren manussen-van-alles.